MUDr. Sohaib Agouba

MUDr. Sohaib Agouba sa narodil v roku 1975 v meste Chartúm v Sudáne.

 

 

Štúdium na 1. Lekárskej fakulte Komenského univerzity na fakulte JLFUK skončil v roku 2001. Časť štúdia absolvoval v rámci programu Internship na lekárskej fakulte univerzity King Saud a v nemocnici King Khalid v Saudskéj Arábii.

Účastnil sa niekoľkých ďaľších pre-graduálnych a post-graduálnych štúdií zakončených medzinárodne uznávaným vedeckým titulom MSc. (Master of Science)v odbore klinickej dermatológie na londýnskej univerzite King’s College.

Po štúdiách pracoval v dermatovenerologickom centre v Rijáde v Saudskej Arábii po ktorých prišiel pracovať do Univerzitnej nemocnice v Martine. V nej v súčastnej dobe vykonáva prax na II. internom oddelení a externe spolupracuje s gastroenterologickým oddelením v rovnakej nemocnici.

 

MUDr. Agouba má atestácie

– z klinickej dermatológie v roku 2004 v Londýne

– z venerológie

–  z internej medicíny

 

MUDr. Agouba publikuje v slovenskej, ale aj saudsko arabskej odbornej tlači.

Je autorom medzinárodných publikácií.

MUDr. Agouba má medzinárodné skúsenosti a pracoval v prestížnych medzinárodných dermatologických a alergologických centrách.

Má skúsenosti s korektívnou chirurgiou, laserovou a estetickou dermatológiou. Jeho znalosti sú založené na vzdelaní ktoré získal od svetovo uznávaných odborníkov v oblasti dermatológie.

 

Hana Škrovinová

asistenka lekára a pacientov

image/svg+xml